Sklep o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja socialnega varstva – Ljubljana – Zdravo mesto

Zaključen: 8. 7. 2008 , objava rezultatov: 8. 7. 2008

Datum objave: 8. 7. 2008
Rok za prijavo: 8. 7. 2008
Rezultati razpisa: 8. 7. 2008

Rezultati razpisa