Sklep o sofinanciranju programov s področja socialnega varstva in varovanja zdravja, Ljubljana - zdravo mesto

Zaključen: 13. 4. 2006 , objava rezultatov: 13. 4. 2006

Datum objave: 13. 4. 2006
Rok za prijavo: 13. 4. 2006
Rezultati razpisa: 13. 4. 2006

V zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 in/ali za leta od 2006 do 2008 s področja socialnega varstva in varovanja zdravja, Ljubljana - zdravo mesto (Uradni list RS, št. 4/06).

Rezultati razpisa