Služba za javna naročila

Naloge, ki jih opravlja Služba za javna naročila so naslednje:

  • Izvaja postopke javnega naročanja po zakonu o javnem naročanju za vse organe mestne uprave in na podlagi pooblastila za druge naročnike,
  • opravlja naloge svetovanja na področju javnih naročil.
  • opravlja nadzor v zvezi z naročanji, ki jih izvajajo drugi organi mestne uprave.
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom o javnem naročanju.