Podžupan Aleš Čerin

Podžupan Aleš Čerin (1949) - LZJ

Podžupan Aleš Čerin, po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik, je rojen Ljubljančan. Njegovo poznavanje javne uprave sega od najnižjega nivoja (v 80. letih je bil predsednik Izvršnega sveta Skupščine občine Bežigrad), do najvišjega (ko je bil generalni sekretar najprej Izvršnega sveta RS in potem v prvi vladi po demokratičnih volitvah 1986–1992). Od leta 1992 do konca leta 2005 je služboval v Mercatorju, od tega osem let (od 1997) kot član uprave.

V letih 2006 do 2010 in 2010 do 2014 je bil podžupan Mestne občine Ljubljana, od decembra 2011 do aprila 2012 pa tudi podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana. Napisal je knjigi: Vsi moji predsedniki (1999) in Najboljše moštvo (2006).

Župan Zoran Janković ga je v novem mandatu pooblastil za področje razmerja do države, ki je podžupanova glavna zadolžitev, za urejanje odnosov v Mestnem svetu, kadrovsko in pravno področje ter vodenje Svetniškega kluba Liste Zorana Jankovića.

Po njegovi zaslugi Ljubljana dobro in tvorno sodeluje praktično z vsemi vladnimi resorji, saj vodstvena ekipa zadeve, ki so v interesu države in mesta in ne zahtevajo finančnega toka, učinkovito rešuje. Njegova kadrovska politika in visoka kultura komunikacije z zaposlenimi je bila v pomoč pri koreniti posodobitvi mestne uprave, zlasti v vsebini delovanja v letu 2007, ki je pomenila popolnoma nov pristop v upravljanju mesta. Z vodenjem Svetniškega kluba Liste Zorana Jankovića je dosegel, da je svetniška ekipa s strokovnostjo, disciplino in omiko dajala ton in pečat delovanju mestnega sveta in s tem tudi nosila glavni del odgovornosti za sprejete odločitve.

V novem mandatu si želi visoke kulture dialoga v Mestnem svetu in doseganje čim širšega konsenza o za Ljubljano najpomembnejših odločitvah. Le tako bo moč vsaj zadržati, če ne še izboljšati zadovoljstvo prebivalcev z življenjem v Ljubljani, ki po raziskavi Eurobarometer kaže kar 90 % zadovoljnih. Najbolj pa so Ljubljančani zadovoljni s šolami in drugimi izobraževalnimi ustanovami, saj je takšnega mnenja kar 87 % naših meščank in meščanov, kar Ljubljano uvršča na prvo mesto med vsemi prestolnicami EU. 

---

Preberite: S podžupanom Alešem Čerinom smeha ne manjka