Podžupan Dejan Crnek

Podžupan Dejan Crnek (1964) - LZJ

Podžupan Dejan Crnek, po izobrazbi gimnazijski maturant (absolvent Fakultete za šport), z opravljenim dodatnim izobraževanjem iz športnega managementa na Gea college, je rojen Ljubljančan, ki vse življenje živi v Ljubljani.

Je športni navdušenec, ki je že s petnajstimi leti postal vodnik v Športnem društvu Narodni dom, pozneje pa vodil skupine v poletnih in zimskih šolah v naravi. Kot študent zaključnih letnikov na Fakulteti za šport se je zaposlil na OŠ Dravlje, kjer je služboval štiri leta, in nato eno leto na Srednji lesarski šoli v Ljubljani. Od takrat dalje je bil samostojni podjetnik in že 23 let predsednik Športnega društva Narodni dom Ljubljana, ob tem pa tri mandate predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora.

V tem času se je predvsem osredotočil na podhranjeno področje infrastrukture, zato so v četrtni skupnosti s skromnimi sredstvi uspeli na novo osvetliti kar nekaj ulic in cest, urediti marsikatero manjšo cesto in pripraviti pogoje za postavitev pločnikov. Pripravili so tudi ukrepe za umirjanje prometa, zagotovili redno avtobusno povezavo med Gameljnami, Šmartnim, Tacnom in Ljubljano ter postavili dodatno avtobusno postajo v Gameljnah.

V tej vlogi je dodobra spoznal ustroj Mestne uprave, predvsem lokalno samoupravo in organiziranost športa v mestu. Njegova delovna področja so lokalna samouprava, šport, zdravje in socialno varstvo ter mestno redarstvo in inšpekcija.

Med potezami na področju lokalne samouprave med drugim načrtuje pregled vseh prednostnih nalog in spremljanje, kako se bodo udejanjale. Na področju športa bo podpiral nadaljevanje odličnega projekta panožnih športnih šol ter pomagal civilni športni sferi, da bo izvedba programov zanje prijazna tako v izvedbenem kot administrativnem pogledu. Kot velik poznavalec športa se namreč zaveda, da razmah športa na društveni ravni zagotavlja tudi uspehe na vrhunski ravni.

Po svojih najboljših močeh bo prispeval k razvoju Mesta, prijaznega svojim prebivalcem.

---

Preberite: O prihajajočem Tednu športa smo poklepetali s podžupanom Dejanom Crnekom