Nezgodno zavarovanje

Mestna občina Ljubljana je v skrbi za svoje zaposlene, skupaj z Generali Zavarovalnica d.d., pripravila možnost sklenitve ugodnega prostovoljnega kombiniranega kolektivnega nezgodnega zavarovanja.

Zavarovanje je namenjeno tako zaposlenim kot tudi njihovim ožjim družinskim članom.

K zavarovanju lahko pristopijo vsi zaposleni v Mestni občini Ljubljana in v pravnih osebah, katerih MOL je ustanovitelj in/ali večinski lastnik.

Kolektivno nezgodno zavarovanje je najugodnejša oblika osebne zavarovalne zaščite, ki nam v primeru nezgode ublaži finančne posledice ter omogoča kvalitetnejše zdravljenje oz. rehabilitacijo.

Za vključitev v zavarovanje je potrebno izpolniti ponudbo/prijavo, v kateri so podane osnovne informacije nezgodnega zavarovanja, v katerega se lahko vključite.

Poleg tega zavarovalnica Generali Zavarovalnica d.d. za vse zaposlene v MOL in v njenih pravnih osebah, nudi posebno ponudbo sklenitve ostalih zavarovanj in osebno obravnavo posameznega zavarovanca, v smislu osebnega zavarovalnega svetovalca.

Izpolnjeno ponudbo/prijavo zaposleni posredujejo v tajništvo delodajalca, najkasneje do 20. v tekočem mesecu, s čimer bo zagotovljeno zavarovalno kritje s prvim dnem naslednjega meseca.

Tajništva prejete prijave posreduje na naslov:
Mestna občina Ljubljana
Oddelek za finance in računovodstvo
Za zavarovanje – Maja Marenče
Dalmatinova 1, 1000 LJUBLJANA

Zavarovalna premija se plačuje mesečno, kot odtegljaj pri plači.