Levica (3 svetniki)

Milan Jakopovič
svetnik, vodja Svetniškega kluba Levica

Milan Jakopovič; Foto: Stanko Gruden

Urška Honzak
svetnica

Urška Honzak; Foto: Stanko Gruden