Mestni svet MOL

Organiziranost mestnega sveta

Mestni svet MOL je najvišji organ Mestne občine Ljubljana, sestavlja ga 45 mestnih svetnic in svetnikov z mandatno dobo štirih let, ki svoje delo opravljajo nepoklicno in se sestajajo na rednih in izrednih sejah mestnega sveta ter sejah delovnih teles. Mestni svet predstavlja, sklicuje in vodi župan, ki pa ne glasuje.

V Mestnem svetu MOL deluje:
• 6 komisij,
• 13 odborov,
• Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj,
• Uredniški odbor glasila Ljubljana.

Sestava MS MOL

Pristojnosti Mestnega sveta

Mestni svet je pristojen za sprejemanje statuta občine, odlokov, proračuna in zaključnega računa, nadzorovanje dela župana in mestne uprave ter za odločanje o kadrovskih zadevah.

V letih od 2007 do 2017 smo delo mestnega sveta približali meščankam in meščanom ter omogočili večjo vključenost v procese odločanja.

Od leta 2008, ko smo prešli na elektronsko delovanje, je vso gradivo javno objavljeno na občinski uradni spletni strani, s čimer smo poenostavili dostop za svetnike, meščankam in meščanom, medijem in zainteresirani javnosti pa omogočili sproten vpogled v proces sprejemanja aktov na sejah mestnega sveta.

Od leta 2014 na spletni strani tudi neposredno prenašamo dogajanje na sejah mestnega sveta, ki si jih za zdaj v povprečju ogleda približno 20 posameznikov, posnetke sej, ki so prav tako javno objavljeni, pa v povprečju 300 gledalcev. Meščanke in meščani lahko seje spremljajo tudi čisto od blizu – na balkonu Velike sejne dvorane.

Poleg navedenega imajo zainteresirana javnost oz. posamezniki od januarja 2016 možnost tudi sami vložiti pripombe na splošne akte, ki jih sprejema mestni svet, s čimer smo se postavili ob bok Državnemu zboru RS in oblikovali standarde tudi za druge slovenske občine.

Seje mestnega sveta

Mestni svetniki so v zadnjih 3 mandatih (do 31. 12. 2017) na 108 rednih in 26 izrednih sejah obravnavali in sprejeli 2754 sklepov. Redne seje mestnega sveta povprečno trajajo 4 ure in 20 minut, izredne pa so krajše, in sicer 1 uro in 48 minut. Mestni svetniki so tako bili od leta 2007 skupaj 21 dni, 21 ur in 48 minut.

Slavnostna seja

Vsako leto Ljubljana svoj mestni praznik v spomin na 9. maj 1945, ko je bila v Ljubljani s sirenami z gradu oznanjena težko pričakovana in odločno izbojevana svoboda, počasti tudi s posebno slavnostno sejo mestnega sveta.

5 2
Slavnostne seje mestnega sveta, ki jih organiziramo na Ljubljanskem gradu, se vsako leto udeleži več kot 400 povabljenih gostov. Foto: Nik Rovan

Žalna seja

Ob smrti častnih meščank in častnih meščanov ter mestnih svetnic in svetnikov se jim mestni svet v čast in spomin pokloni na žalni seji.

V naših spominih ostajajo:

 • Stanko Brezovar, nekdanji podžupan Ljubljane,
 • dr. Marjan Tepina, nekdanji župan Ljubljane,
 • Marijan Jenko, nekdanji župan Ljubljane,
 • msgr. dr. Alojzij Šuštar, častni meščan Ljubljane, ljubljanski nadškof in metropolit,
 • Rudolf Francl, častni meščan Ljubljane, operni pevec, tenorist,
 • Peter Božič, nekdanji mestni svetnik,
 • dr. Kristina Brenk, častna meščanka Ljubljane, pesnica, dramatičarka, prevajalka in urednica,
 • Tone Pavček, častni meščan Ljubljane, slovenski pesnik, esejist in prevajalec,
 • prof. dr. Slavko Ziherl, nekdanji mestni svetnik,
 • mag. Vladimir Braco Mušič, nekdanji podžupan, arhitekt, urbanist, publicist in profesor,
 • Jurij Gustinčič, častni meščan Ljubljane, pronicljiv analitik svetovnih družbenih in političnih dogajanj, doajen slovenskega novinarstva,
 • Jože Janez Ciuha, častni meščan Ljubljane, akademski slikar, pisatelj in univerzitetni pedagog,
 • prof. dr. France Bučar, častni meščan Ljubljane, pravnik in državnik,
 • dr. Marjan Rožič, nekdanji ljubljanski župan, 
 • Štefka Drolc, igralka in nekdanja častna meščanka,
 • Ciril Zlobec, pesnik, prevajalec in nekdanji častni meščan.