Bruna Antauer

Bruna Antauer (1954) - LZJ

Diplomirala je s področja razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, pred tem pa zaključila tudi triletni študij na oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Bruna Antauer je mati dveh hčera in babica vnuku. Zaposlena je kot učiteljica na Osnovni šoli Prežihovega Voranca. V dolgoletni praksi je poučevala v prvi in drugi triadi. Leta 2005 ji je Rotary klub Ljubljana podelil naziv najboljše pedagoginje leta. Izobraževala se je na področju transakcijske analize osebnosti, treninga večje učinkovitosti za učitelje in šolske mediacije. V letošnjem šolskem letu se je vpisala v četrti letnik študija integrativne psihoterapije.

Pri delu mestnega sveta v prejšnjem mandatu je aktivno sodelovala na področju vzgoje in izobraževanja, v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Odboru za lokalno samoupravo ter Odboru za stanovanjsko politiko. Ljubljana je postala prepoznavna prestolnica Evrope, ki privablja in povezuje svoje prebivalce ter veliko število turistov. Kot učiteljico jo posebej zanimajo teme, povezane s predšolsko vzgojo ter šolsko problematiko. V prihodnje si bo prizadevala in sodelovala pri projektih za kakovostno javno šolstvo, ki zagotavlja enake možnosti za vse učence ter ustvarja in zagotavlja okolje za zdrav in varen razvoj otrok in mladine. Prav tako si bo prizadevala, da ostane Ljubljana varno in prijazno mesto vsem generacijam, za varne poti otrok in mladine, čim več zelenih površin in dostopnost rekreacijskega športa za vse generacije ter tudi dostopnost kulture vsem prebivalcem Ljubljane. - S svojimi izkušnjami želi prispevati k uresničitvi programa župana Zorana Jankovića v dobro mesta Ljubljane in njenih prebivalcev.