dr. Marta Bon

Dr. Marta Bon (1962) - LZJ

Dr. Marta Bon poučuje na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. Šport je spoznavala iz različnih perspektiv. Najprej kot vrhunska športnica, pozneje kot trenerka, pedagoginja, raziskovalka. Deluje v različnih domačih in mednarodnih strokovnih združenjih. V dveh mandatih članstva v Mestnem svetu je sodelovala v Odboru za šport in v Statutarno pravni komisiji.

Meni, da je v času županovanja Zorana Jankovića šport veliko pridobil: v objektih, v organiziranosti, v osmišljanju. Šport v Ljubljani je potreboval malo besed, veliko dela, še več ljubezni. Prvi mandat je potekal prek usmeritev sprejete Strategije razvoja športa, v skladu s katero je šport dobil samostojen oddelek in načelnika, ki je visoko strokoven in predan športu. Obnovljenih in zgrajenih je bilo več manjših športnih objektov, nekatera zunanja igrišča, otoki športa za vse v naseljih, Mladinski golf center, Hiša športa ... Osebno najviše vrednoti projekt mestnih panožnih šol in s tem povezane zaposlitve trenerjev za delo z nadarjenimi športniki, saj so trenerji skoraj v vseh okoljih gonilna sila napredka. Tudi v stoženski dvorani, ki je zgrajena v poklon športnikom, se po njenem lepo objemata športni in kulturni duh, kjer ljudje začutijo pripadnost, identiteto in vznesenost. Tam je Ljubljana gostila najboljše košarkarje Evrope. Tudi vsi drugi športni dogodki v Ljubljani povežejo veliko ljudi, od Pohoda okoli Ljubljane po Poti spominov in tovarištva do Maratona Franja in Ljubljanskega maratona.

V sedanjem mandatu je treba nadaljevati začeto, pravi in ponavlja: »Doseči trajen razvoj na vseh pojavnih ravneh športa. Spodbujati množičnost, volonterstvo in vrhunskost.« Potrebno bo sodelovanje, še veliko dela in skrbno gospodarjenje. Potrebni so ljudje, ki v športu ne delujejo zgolj zaradi lastnih interesov, ampak takšni, ki razumejo poslanstvo športa in so pripravljeni in sposobni športu dajati znanje, ljubezen, pogum. Če je šport v prvem obdobju veliko dobil, verjame, da bo Ljubljani v prihodnje tudi veliko dal. Ljubljana dobro razvit šport potrebuje in si ga zasluži.