Emilija Mitrović Miloš

Emilija Mitrović Miloš (1991)

Emilija Mitrović je rojena v Ljubljani, kjer je končala OŠ Prule in Gimnazijo Jožeta Plečnika. Trenutno zaključuje študij kulturologije na Fakulteti za družbene vede. Že kot dijakinja je svoje znanje izpopolnjevala z učenjem sedmih tujih jezikov in potovanji. V času študija je z različnimi zadolžitvami aktivno sodelovala v Študentskem svetu FDV in Študentski organizaciji FDV in bila študentka tutorka. Sodelovala je pri programu Evropske prestolnice mladih Maribor 2013 v projektu Mestni parlament mladih, kjer so mestni poslanci dveh odborov pripravili tri pobude, s katerimi bi lahko izboljšali alarmantno stanje na področju zaposlovanja mladih, ter jih naslovili na Mestno upravo Mestne občine Maribor.

Danes sodeluje pri različnih projektih, ki se ukvarjajo z iskanjem rešitve na področju zaposlovanja mladih, ter projektih, ki spodbujajo boljšo integracijo pripadnikov narodnih manjšin. Aktivna je zlasti na področju mladinskih politik, ekologije, kulturologije in zaposlena v podjetništvu.

Njeni hobiji so šport, aktivnosti v nevladnih organizacijah, sprehajanje v naravi, vrtnarjenje in učenje tujih jezikov. Kot članica vodstva Demokratične stranke dela in mestna svetnica se bo brezpogojno zavzemala za ustvarjanje boljših delovnih pogojev v javnih podjetjih in zavodih, za odpiranje novih delovnih mest, transparentno porabo javnih financ, nove inovativne projekte, sodelovanje z občani ter zagovarjala interes mladih, ker je tudi sama del mlajše generacije, ki si želi imeti večji vpliv na dogajanje v Ljubljani.

Med prednostna področja šteje gospodarstvo in promet, stanovanjsko politiko, šolstvo in predšolsko vzgojo, pobude občanov, socialno varstvo in varstvo okolja. Z izkušnjami preteklega dela si bo pri delu v Mestnem svetu prizadevala predvsem za zaščito interesov mladih in socialno ogroženih.

Napoved kandidature 2018