Iztok Kordiš

Iztok Kordiš (1953) - LZJ

Iztok Kordiš je po končanem osnovnem šolanju na OŠ Toneta Tomšiča in poljanski gimnaziji šolanje nadaljeval na Fakulteti za elektrotehniko, smer energetika. Po zaključku se je sprva zaposlil v gospodarstvu, nato pa pričel aktivno sodelovati pri razvoju Waldorfske šole, s katero je tesno povezan vse od njene ustanovitve, sprva kot aktiven oče treh hčera, nato pa kot direktor. Več let je kot predstavnik Slovenije tudi član Evropskega sveta waldorfskih šol, od leta 2013 pa tudi njegov podpredsednik.

Mestni svetnik je že tretji mandat. Ponosen in vesel je, da je mesto v preteklih dveh mandatih z ekipo Zorana Jankovića postalo središče življenja, ki s svojo urejenostjo in življenjskim utripom privablja in združuje ljudi. Glede na svojo profesionalno usmeritev, ki je povezana z ustvarjanjem pogojev za zdravo odraščanje in razvoj ter glede na svojo osebno angažiranost na športno rekreativnem področju želi tudi vnaprej sodelovati pri razvoju in realizaciji projektov, ki bodo omogočili, da bo mesto nudilo dovolj priložnosti in izzivov mladim, da bodo lahko poiskali vizijo razvoja aktivne, zdrave osebnosti in da bo Ljubljana postala najbolj prijazno mesto na svetu.