Jelka Žekar

Jelka Žekar (1949)

Jelka Žekar se je rodila v Celju, očetu železničarju in mami gospodinji. Srednjo ekonomsko šolo je obiskovala v Celju in se kot štipendistka tovarne perila Toper Celje po končani srednji šoli zaposlila ter izredno študirala na visoki ekonomski šoli v Mariboru, kjer je tudi diplomirala.

Kot diplomirana univerzitetna  ekonomistka ima za seboj bogate izkušnje na vodilnih mestih v Topru, kjer je nazadnje kot direktorica prodaje vodila prodajo za vse programe takratnega Topra in Mercatorju, kjer je izkušnje pridobivala tako na področju komerciale in marketinga ter kot direktorica razvoja maloprodajne mreže. Svojo poslovno pot v Mercatorju je zaključila kot pomočnica članice uprave Poslovnega sistema Marcator za področje trženja in nabave. Za seboj ima tudi bogato politično kariero. Med letoma 1978 in 1982 je bila v Beogradu predstavnica (poslanka) Republike Slovenije v zvezni skupščini oziroma Skupščini SFR Jugoslavije.  V Zboru republik in pokrajin je pokrivala področje tržišča in cen. Od leta 1982 do zaposlitve v Mercatorju leta 1990 (dva mandata) je bila namestnica predsednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve (sedanji državni sekretar), zadolžena za cene in tržno inšpekcijo.

Leta 2010 je bila izvoljena v Mestni svet Mestne občine Ljubljana, maja 2012 pa se je pridružila županovi vodstveni ekipi kot podžupanja.  Potem ko je zavzeto prevzela vodenje programa Evropskega tedna mobilnosti, je Ljubljana kot edina evropska prestolnica že drugič zmagala z izvirnimi in radikalnimi trajnimi pridobitvami v času evropskega tedna mobilnosti in za to prejela marca 2014 nagrado ETM za leto 2013. Funkcijo podžupanje je opravljala nepoklicno vse do volitev novembra 2018, še vedno pa ostaja članica mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Želi si večjih sprememb v našem skupnem  zavedanju, da velja skrbno ravnati z vsem, kar imamo in ustvarjamo v mestu, kot da bi bila naša neposredna last, in doseči, da mesta ne bi več pustošil vandalizem.

Napoved kandidature 2018