Jožka Hegler

Jožka Hegler (1953)

Jožka Hegler, u.d.i.a, rojena 14. 4. 1953, sem po skoraj 40 letih delovne kariere, od tega 30 let v javnem sektorju, uspešno kandidirala na LZJ v Mestni svet MOL. Glede na zelo dobro sodelovanje z Zoranom Jankovićem še preden je prevzel župansko funkcijo, sva se zelo dobro ujela tudi znotraj mestne družine.

Po diplomi leta 1978 na Fakulteti za Arhitekturo (takrat še združena z gradbeništvom in geodezijo) sem opravila pripravništvo in bila tudi nekaj let zaposlena v velikem gradbenem podjetju. Nato sem se pridružila Gradbenemu centru Slovenije, kjer sem pridobila status raziskovalke, ki sem ga ob prehodu v javni sektor 1985 opustila. Do reorganizacije lokalne samouprave leta 1995 sem delala na takratni občini Ljubljana Center na področju urejanja prostora, stanovanjskega in komunalnega gospodarstva. Nato sem bila nekaj več kot 3 leta državna podsekretarka za področje gradbeništva in gradbene industrije, na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, kjer sem bila pristojna tudi za implementacijo tehnične EU regulative v slovensko zakonodajo. Leta 1998 so me povabili, da kandidiram za direktorico Javnega stanovanjskega sklada MOL, kjer sem ostala 14 let. Leta 2012 sem bila imenovana za direktorico Mestne uprave MOL. Po končanem mandatu sem ostala strokovna sodelavka v županovem kabinetu in hkrati eno leto v. d. direktorja Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o., kjer sem sedaj svetovalka direktorja.

Po letu 1995 sem bila  članica NS mnogih gospodarskih družb iz gradbenega in komunalnega področja ter organov strokovnih združenj. Vedno vzpodbujam proaktivno ravnanje s ciljem reševanja in ne zapletanja izzivov. Zavedam se, da smo ljudje zelo različni, vendar želim v vseh krepiti njihove kreposti.

Verjamem v vizijo župana Zorana Jankovića - Ljubljana kot uspešno, solidarno in strpno mesto - in jo bom uresničevala v Mestnem svetu ter med meščani in meščankami.

Napoved kandidature 2018