Julka Žibert

Julka Žibert (1938) - LZJ

Julijana Žibert je univerzitetna diplomirana sociologinja. Od leta 1954 živi v Ljubljani, kjer se je tudi šolala, prej pa je živela na obrobju Ljubljane na Golem pod Kureščkom, ki je spadalo pod občino Ljubljana Vič - Rudnik. V času aktivnega delovnega obdobja je opravljala različne naloge: v PTT Slovenije na različnih delovnih mestih v neposredni operativi, nato kot direktorica PTT podjetja Ljubljana, namestnica predsednika poslovodnega odbora SOZD PTT Slovenije in kot generalna direktorica PTT Slovenije. Med letoma 1982–1986 je bila članica IS RS in predsednica Komiteja za promet in zveze Republike Slovenije, kjer je veliko postorila tudi za dobrobit Ljubljane, predvsem pri izgradnji infrastrukture. Vsa leta je bila tudi politično aktivna na različnih področjih, tudi v Sindikatu prometa in zvez v Ljubljani, kjer je delovala za dobro ljudi, zaposlenih na tem področju. V letih 1974–1978 je bila nepoklicna podpredsednica Skupščine MOL, kjer se je srečevala s številnimi nalogami in problemi v razvoju Ljubljane. Še vedno aktivno deluje za uveljavljanje vrednot NOB kot podpredsednica Mestnega odbora ZZB za vrednote NOB Ljubljane.

V preteklem mandatu je bila aktivna članica v Komisiji za pobude občanov ter v Odboru za gospodarske javne službe in promet kot predsednica odbora. Zadovoljna je, da je del ekipe, ki je s svojim znanjem, življenjskimi izkušnjami, vizionarstvom in občutkom za ljudi veliko naredila za razvoj Ljubljane. Ljubljana je res lepa, spremenjena, postala je prava evropska prestolnica, na kar kažejo tudi številna mednarodna priznanja in nagrade ter zadovoljstvo meščanov. V tokratnem mandatu bo delala v Odboru za gospodarske javne službe in promet kot predsednica, kot članica pa v Odboru za zdravstvo in socialno varstvo ter v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Posebej bo podpirala programe gospodarskih naložb, ki prinašajo nova delovna mesta za vse generacije, predvsem za mlade, za nadaljnje urejanje in izgradnjo infrastrukture, za gospodarnost poslovanja v gospodarskih javnih službah, za programe, namenjene starejšim, za skrb za vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine, spomenikov iz NOB, posebej Poti spominov in tovarištva kot trajnega spomenika na z bodečo žico obdano Ljubljano – mesto heroj, in za znanje, ki je moč za razvoj in napredek. Zaveda se odgovornosti pri uresničevanju zastavljenega programa in si želi, da bi v tem mandatu svetniki enotno sodelovali v korist mesta.