Nada Verbič

Nada Verbič (1956) - LZJ

Nada Verbič, po izobrazbi profesorica socialne pedagogike, ravnateljica Vrtca Jelka in nagrajenka Ministrstva za šolstvo in šport RS za posebno uspešno vzgojno-izobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo v predšolski vzgoji, ima rada otroke, odkar se zaveda sebe. Že več kot 26 let vodi vrtec in skrbi, da se otroci in zaposleni v njem dobro počutijo. Njeno dosedanje delo temelji na znanju, odgovornosti in sodelovanju. Zaveda se pomena vseživljenjskega učenja, aktivno sodeluje v mednarodnih projektih, na seminarjih, simpozijih, je članica različnih strokovnih komisij in projektnih skupin. Pogumno se spopada z izzivi v okolju, odprta je za novosti in se hitro odziva na spremembe, ki ji dajejo nove priložnosti.

Kot mestna svetnica želi slediti zastavljeni strategiji MOL in delovati v smeri še večje kakovosti življenja otrok, mladine in starejših občank in občanov. Spodbujala bo medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje na področju vzgoje, izobraževanja, preživljanja prostega časa in skrbi za okolje. Vsi skupaj se moramo po njenem bolj odgovorno obnašati do narave, varovati okolje in skrbeti za svoje zdravje. Potrudila se bo, da se v občini socialni, zdravstveni, izobraževalni in kulturni standardi ne bodo zmanjševali. Upa na konstruktivno sodelovanje v mestnem svetu, da se bo lahko nadaljeval kakovosten razvoj mesta in bodo zastavljeni projekti uresničeni. Zavzemala se bo za vzgojo medsebojnega spoštovanja, za uveljavljanje tistih kompetenc, ki postavljajo v ospredje posameznika, in za dobrobit vseh občank in občanov. Prisluhnila bo njihovim potrebam in željam in jih poskušala udejanjiti. Še posebej pa se bo trudila za demokratično, strpno, solidarno in socialno pravično okolje ob spoštovanju različnih nacionalnih in kulturnih identitet. Želi delati učinkovito, pravično in v skladu z visokimi etičnimi standardi in vrednotami.