Dunja Piškur Kosmač

Prim. Dunja Piškur Kosmač, dr. med. (1941) - LZJ

Prim. Dunja Piškur Kosmač je upokojena doktorica medicine, primarijka in specialistka za epidemiologijo. Poklicno pot je v celoti posvetila promociji zdravja, preprečevanja bolezni, vzgoje za zdravje in zdravstvene vzgoje. Sodelovala je pri pripravi številnih zakonskih predpisov s področja preventivnega zdravstvenega varstva in organizacije zdravstvene službe. Poleg aktivnega sodelovanja v mnogih domačih in tujih strokovnih organizacijah in komisijah je poklicno pot udejanjila kot direktorica Inštituta RS za varovanje zdravja, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje in direktorica Urada RS za kemikalije pri Ministrstvu za zdravje. Je poročena, mati dveh otrok in ponosna stara mama male vnukinje.

Ker je po poklicu zdravnica, je kot mestna svetnica delovala predvsem na tistih področjih, ki vplivajo na zdravje vseh skupin prebivalcev. Zato je bila njena aktivna usmeritev, poleg organizacije učinkovitega zdravstvenega varstva, usmerjena predvsem v varovanje zdravega življenjskega okolja: naravnega, bivalnega in tudi socialnega. Že vsa leta v vlogi mestne svetnice – od leta 1998 – aktivno sodeluje v odborih, komisijah in svetih Mestnega sveta, ki obravnavajo in dokončno oblikujejo strateške dokumente ter mestne odloke in pravilnike z naštetih področij. Največji prispevek pri razvoju mesta na področju varstva okolja pripisuje svojemu sodelovanju pri oblikovanju politike ravnanja z odpadki in varovanju virov pitne vode, delovanje v Komisiji za pobude občanov pa ji je pomenilo aktivno zvezo med občani in oddelki mestne uprave, javnimi podjetji in zavodi ter četrtnimi skupnostmi pri razreševanju žgočih problemov občanov ali skupine občanov. Je predstavnica MOL in zastopa njene interese v več svetih javnih zavodov v Ljubljani.

Kot mestna svetnica MOL s tem sklicem MS začenja svoj peti mandat, kar ji omogoča, da že dolgo obdobje spremlja in aktivno sodeluje pri razvoju našega mesta. Ljubljana se je v tem obdobju razvila v moderno in prebivalcem prijazno prestolnico, kar dokazujejo številna prejeta mednarodna priznanja.