Tomaž Kučič

Tomaž Kučič (1962) - LZJ

Tomaž Kučič je rojen v Ljubljani, kjer je na Fakulteti za družbene vede diplomiral iz obramboslovja. Kot štipendist Mestne občine Ljubljana je prvo zaposlitev 1. 6. 1986 dobil za določen čas kot pripravnik na Mestnem sekretariatu za obrambo. Po opravljenem strokovnem izpitu se je leta 1987 zaposlil v občini Ljubljana Center, v sekretariatu za obrambo. Delal je na področju usposabljanja in civilne zaščite. V času katastrofalnih novembrskih poplav leta 1990 in v času vojne za Slovenijo je bil na delovnem mestu načelnika občinskega štaba za civilno zaščito. Tudi v prostem času je bilo njegovo delovanje tesno povezano s področjem varstva pred nesrečami, saj je postal aktiven član Gasilskega društva Ljubljana mesto. Po osamosvojitvi Slovenije je bil povabljen v novoustanovljeno Upravo RS za zaščito in reševanje v okviru Ministrstva za obrambo. Tam je bil od aprila 1992 na delovnem mestu vodje odseka za organizacijske zadeve. Njegova glavna zadolžitev so bile sile za zaščito, reševanje in pomoč oz. organizacije in tudi podjetja, ki izvajajo različne naloge v okviru varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Opravljal je tudi funkcijo poveljnika državnih sil za zaščito in reševanje. Od leta 1997 dalje je zaposlen v Gasilski brigadi Ljubljana, kjer opravlja dela poveljnika in hkrati poveljnika Javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana. Po ustanovitvi Skupnosti gasilsko reševalnih zavodov Slovenije je bil izvoljen za njenega predsednika; to funkcijo opravlja od leta 2009.

Poklicno se najbolj intenzivno ukvarja z vprašanjem odziva gasilske službe na raznovrstne nesreče. Kot poveljnik GBL želi prebivalcem Ljubljane in drugim ljudem, ki se znajdejo v nesreči, nuditi kar najbolj učinkovito pomoč. Zadovoljen je, da je bilo v času županovanja Zorana Jankovića na tem področju narejenega ogromno, zato se gasilci lahko pohvalijo, da imajo uspešno in učinkovito službo. Med pomembnimi cilji v tem mandatu je vzpostavitev prve dodatne gasilske postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta. S tem bo po njegovem prepričanju narejen res neverjeten korak pri zviševanju ravni reševalnih storitev za prebivalce glavnega mesta.