4. seja Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1,Ljubljana, 19. 9. 2019 / 14:39

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika

  2. Pregled preteklih številk Glasila Ljubljana

  3. Predlogi in pobude za naslednje številke

  4. Razno

Zapisnik