Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija je bila imenovana na 1. seji Mestnega sveta MOL 12. decembra 2022.

Naloge

  • daje predloge v zvezi z mandatnimi vprašanji,
  • daje predloge v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami,
  • pripravlja predloge in sprejema odločitve o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in nagradah članov delovnih teles, ki niso člani sveta, ter članov Nadzornega odbora MOL,
  • opravlja tudi druge naloge, ki jih določi svet.