1. seja Komisije za mednarodne odnose MS MOL

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 25. 3. 2019 / 16:00

Dnevni red

  1. Predstavitev članov in dogovor o delu Komisije za mednarodne odnose

  2. Izvolitev podpredsednika/ce Komisije za mednarodne odnose

  3. Informacija o povezavah Mestne občine Ljubljana z mesti po svetu – ustna informacija

  4. Poročilo o delu Mestne občine Ljubljana na mednarodnem področju v trenutnem mandatu župana – pisna informacija

  5. Načrtovane mednarodne dejavnosti Mestne občine Ljubljana v letu 2019 – pisna informacija

  6. Razno

Zapisnik