12. seja Komisije za mednarodne odnose

Banketna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 12. 4. 2010 / 14:00

Dnevni red

  1. Potrditev Zapisnika 11. seje

    Gradivo

  2. Predstavitev EU projekta Civitas Elan

  3. Razno