2. seja Komisije za mednarodne odnose

Banketna dvorana Mestne hiše, Mestni trg 1, 2. 7. 2015 / 15:30

Dnevni red

  1. Potrditev Zapisnika 1. seje Komisije za mednarodne odnose

  2. Pregled aktualne mednarodne dejavnosti Mestne občine Ljubljana

  3. Razno.

Zapisnik