2. seja Komisije za mednarodne odnose MS MOL

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 23. 6. 2020 / 14:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 1. seje Komisije za mednarodno sodelovanje

  2. Poročilo o delu Mestne občine Ljubljana na področju mednarodnega sodelovanja v letu 2019

  3. Mednarodna dejavnosti Mestne občine Ljubljana in Javnega zavoda Turizem Ljubljana v letu 2020

  4. Razno

Zapisnik