2. seja Komisije za mednarodne odnose

Banketna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 28. 3. 2011 / 14:00

Dnevni red

  1. Obravnava zapisnika 1. seje komisije

  2. Poročilo Odseka za mednaroden odnose in protokol o tekoči mednarodni aktivnosti Mestne občine Ljubljana - obiski župana v tujini

  3. Poročilo Odseka za mednarodne odnose in protokol o srečanju skupine V4

  4. Razno

Zapisnik