3. seja Komisije za mednarodne odnose

Banketna dvorana, 20. 10. 2015 / 15:00

Dnevni red

  1. Potrditev Zapisnika 2. seje komisije

  2. Pregled aktualne mednarodne dejavnosti Mestne občine Ljubljana

  3. Predstavitev dejavnosti Zavoda Turizem Ljubljana

  4. Razno.

Zapisnik