4. seja Komisije za mednarodne odnose

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg I, Ljubljana, 7. 6. 2017 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev Zapisnika 3. seje Komisije za mednarodne odnose

  2. Pregled aktualne mednarodne dejavnosti MOL

  3. Razno

Zapisnik