4. seja Komisije za mednarodne odnose

Banketna dvorana, Mestni trg 1, Ljubljana, 2. 2. 2012 / 16:00

Dnevni red

  1. Zapisnik 3. seje komisije

  2. Poročilo o mednarodni dejavnosti MOL za leto 2011

  3. Predlogi mednarodnih stikov MOL za leto 2012

  4. Besedilo obnovljenega sporazuma oziroma Skupna izjava glavnega mesta RS Ljubljane in glavnega mesta R Avstrije, Dunaja

  5. Predlogi za program sodelovanja Budimpešte in Ljubljane

  6. Sodelovanje z organizacijo Eurocities

  7. Razno