5. seja Komisije za mednarodne odnose

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, 12. 4. 2017 / 14:30

Dnevni red

  1. Potrditev Zapisnika 4. seje Komisije za mednarodne odnose

  2. Pregled aktualne mednarodne dejavnosti Mestne občine Ljubljana

  3. Razno