6. seja Komisije za mednarodne odnose

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, 6. 3. 2018 / 14:30

Dnevni red

  1. Potrditev Zapisnika 5. seje Komisije za mednarodne odnose

  2. Pregled aktualne mednarodne dejavnosti Mestne občine Ljubljana

  3. Razno