6. seja Komisije za mednarodne odnose

Banketna dvorana, mestna hiša, Mestni trg 1, 3. 12. 2012 / 13:00

Dnevni red

  1. Obravnava zapisnika 5. seje komisije

  2. Pregled mednarodne dejavnosti MOL

  3. Predlog Odloka o proračunu MOL za leti 2013 in 2014

  4. Razno