7. seja Komisije za mednarodne odnose

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, 29. 5. 2013 / 15:00

Dnevni red

  1. Zapisnik 6. seje komisije

  2. Poročilo o mednarodni aktivnosti

  3. Pregled mednarodne dejavnosti MOL s podtočkami

  4. Razno