9. seja Komisije za mednarodne odnose

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1,, 26. 2. 2014 / 12:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 7. seje

  2. Poročilo o pomembnejših dogodkih mednarodne dejavnosti MOL s podtočkami

  3. Napoved pomembnejših dogodkov mednarodne dejavnosti MOL

  4. Razno.