Odbor za gospodarske javne službe in promet

Odbor je bil imenovan na 1. izredni seji Mestnega sveta MOL 21. 1. 2019.

Naloge

  • Spremlja stanje na področju gospodarske infrastrukture v MOL in gospodarskih javnih služb ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
  • spremlja stanje na področjih prometa in cest v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj teh področij,
  • opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.