Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost

Odbor je bil imenovan na 1. izredni seji Mestnega sveta MOL 23. 1. 2023.

Naloge

  • Spremlja stanje na področju kulture v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj tega področja,
  • spremlja stanje na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj tega področja,
  • opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.