13. seja Odbora za lokalno samoupravo MS MOL

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 15. 9. 2021 / 17:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 12. seje odbora

  2. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 od 1. 1. do 30. 6. 2021

  3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

  4. Razno