16. seja Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje MS MOL

Zbor na avtobusni postaji LPP pri Kongresnem trgu , 21. 9. 2021 / 14:00

Dnevni red

  1. Nadaljevanje terenskega ogleda aktualnih vrtčevskih in šolskih investicij MOL

  2. Potrditev zapisnika 15. seje Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje

  3. Porodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 od 1. 1. do 30. 6. 2021 - za področje predšolske vzgoje izobraževanja

  4. Informacija o začetku šolskega leta 2021/2022

  5. Razno

Zapisnik