5. seja Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje MS MOL

Velika sejna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 19. 9. 2023 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 4. seje Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje

  2. Informacija o začetku šolskega leta 2023/24

  3. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 od 1. 1. do 30. 6. 2023 – za področje predšolske vzgoje in izobraževanja

  4. Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji - Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih

  5. a) Predlogi sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov: Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Osnovna šola Dravlje, Osnovna šola Ledina, Osnovna šola Livada, Osnovna šola Nove Fužine, Osnovna šola Prule, Osnovna šola Spodnja Šiška, Osnovna šola Šentvid, Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro, Osnovna šola Toneta Čufarja, Osnovna šola Valentina Vodnika, Osnovna šola Vič, Osnovna šola Vide Pregarc, Osnovna šola Vižmarje Brod, Osnovna šola Zadobrova iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023
    b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana za leto 2022

  6. Predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za šolska leta 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 in 2027/2028

  7. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnostih za starše

  8. Razno