8. seja Odbora za ravnanje z nepremičninami MS MOL

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 3. 12. 2019 / 16:00

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 7. seje odbora

 2. Obravnava gradiva dnevnega reda 10 seje Mestnega sveta MOL:
  6. točka:
  a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020
  b) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2020
  c) Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2020
  d) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2021
  e) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2021
  f) Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2021

 3. Razno