Odbor za stanovanjsko politiko

Odbor je bil imenovan na 1. izredni seji Mestnega sveta MOL 23. 1. 2023.

Naloge

  • Spremlja stanje na področju stanovanjske gradnje v MOL, obravnava in daje predloge za njeno urejanje in razvoj,
  • spremlja stanovanjske razmere prebivalcev MOL, obravnava in daje predloge ukrepov stanovanjske politike,
  • opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.