10. seja Odbora za varstvo okolja

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, 6. 10. 2015 / 16:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 8. in 9.seje Odbora za varstvo okolja

  2. Obravnava gradiva kot zainteresiranega delovnega telesa mestnega sveta za 10. sejo MS MOL za dan 19. 10. 2015:

  3. Pobude in vprašanja

Zapisnik