11. seja Odbora za varstvo okolja

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, 10. 11. 2015 / 16:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 11. seje Odbora za varstvo okolja

  2. Obravnava gradiva kot zainteresiranega delovnega telesa mestnega sveta za 11. sejo MS MOL za dan 23. 11. 2015:Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

  3. Pobude in vprašanja

Zapisnik