12. seja Odbora za varstvo okolja MS MOL

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, 2. 6. 2020 / 16:30

Dnevni red

  1. Potrditev sklepčnosti Odbora za varstvo okolja

  2. Potrditev zapisnika 11. seje odbora

  3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020

  4. Razno

Zapisnik