12. seja Odbora za varstvo okolja

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, 13. 1. 2016 / 19:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 11. seje Odbora za varstvo okolja

  2. Obravnava gradiva kot zainteresiranega delovnega telesa mestnega sveta za 13. sejo MS MOL za dan 25. 1. 2016:

  3. Pobude in vprašanja

Zapisnik