14. seja Odbora za varstvo okolja

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, 18. 5. 2016 / 18:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 13. seje Odbora za varstvo okolja

  2. Obravnava gradiva kot pristojnega delovnega telesa mestnega sveta za 16. sejo MS MOL za dan 23. 5. 2016:

  3. Pobude in vprašanja

Zapisnik