15. seja Odbora za varstvo okolja

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, 22. 6. 2016 / 17:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 14. seje Odbora za varstvo okolja

  2. Predstavitev Društva za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (DPOMS)

  3. Obravnava gradiva kot pristojnega delovnega telesa mestnega sveta za 17. sejo MS MOL za dan 27. 6. 2016:

  4. Pobude in vprašanja

Zapisnik