17. sejo Odbora za varstvo okolja

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 3. 9. 2013 / 16:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 15. in 16. seje Odbora za varstvo okolja

    Gradivo

  2. Obravnava gradiva kot zainteresirano delovno telo mestnega sveta za del gradiv iz pristojnosti odbora za 28. sejo MS MOL sklicana za 16. septembra 2013:

  3. Pobude in vprašanja