19. seja Odbora za varstvo okolja

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 17. 11. 2016 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 18. seje Odbora za varstvo okolja

  2. Obravnava gradiva kot pristojnega delovnega telesa mestnega sveta za gradivo razširitve dnevnega reda 20. seje MS MOL, sklicana za dan 21. 11. 2016:

  3. Pobude in vprašanja

Zapisnik