2. izredna seja Odbora za varstvo okolja

K-15, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 25. 5. 2011 / 20:00

Dnevni red

  1. Obravnava gradiva meščana Slavka Marolta o načrtovanem poseku gozda med Jamovo, Koprsko in Gerbičevo ulico in ob nakupovalnem centru Spar na Viču sočasno z Odborom za urejanje prostora in urbanizem

    Gradivo