2. seja Odbora za varstvo okolja

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 7. 3. 2011 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 1. seje odbora

  2. Obravnava dela gradiva iz pristojnosti odbora kot zainteresiranega delovnega telesa mestnega sveta za 4. sejo MS MOL za dan 21. 3. 2011

  3. Pobude in vprašanja